Brno Urban Grid je jednoduchou webovou aplikací, která umožňuje rychlou vizualizaci různých typů prostorových dat v rozsahu území města Brna či Brněnské metropolitní oblasti. Nejedná se o složitý analytický systém, ale o přímočarý a otevřený nástroj pro přehlednou analýzu prostorové situace.

Aplikace využívá čtvercovou síť o velikosti buňky 250 x 250 metrů, která je položena nad OpenStreet mapou metropolitní oblasti. Do čtvercových buněk mohou být načítány různé typy dat popisující bodové, liniové či plošné prostorové jevy, jako jsou například počty bydlících obyvatel, podíly zastavěného území či prodejní plocha maloobchodních prodejen.

Hlavními charakteristikami aplikace je otevřenost, rychlost, nenáročnost pro uživatele a interpretační názornost. Významnou přidanou hodnotou je také aktuálnost, tematický rozsah a kvalita zobrazovaných informací. Veřejnost, ale i urbanisté, dopravní plánovači, analytici či novináři získávají přístup k prostorovým datům bez nutnosti práce s často složitými geografickými informačními systémy.

aplikace BUG

Použití čtvercového gridu umožňuje prezentovat a analyzovat agregovaná data v pevně definovaných, stabilních a plošně stejně velkých prostorových jednotkách. Gridová síť tak řeší možná zkreslení a vzniklá nestejnou velikostí či změnami hranic obvyklých statistických prostorových jednotek (jako jsou například obce, městské části či základní sídelní jednotky).

Jednotlivé buňky gridu mohou být vybírány a seskupovány tak, aby co nejlépe pokryly zvolené území. Jen pro představu – území Brněnské metropolitní oblasti je pokryto více než 28 000 čtvercovými buňkami 250 x 250 metrů, území města Brna přibližně 4 000 buňkami, městská část Brno-Kohoutovice 75 buňkami a území brněnské Městské památkové rezervace asi 25 buňkami.

Použití gridu je zcela v souladu se současnými aktivitami národních statistických úřadů a Eurostatu, které směřují k širší podpoře a rozvoji gridové statistiky. Motivací je lepší srovnatelnost prostorových informací a jejich částečná nezávislost na proměnlivých administrativních a politických územních jednotkách.

VÝVOJ BUGu

Aplikace je vyvíjena a provozována společností Altimapo, která je spin-offem Masarykovy univerzity v Brně. Na vývoji aplikace se podílejí zejména kartografové, informatici a sociální geografové s cílem zajistit nejen technicky bezproblémový provoz, ale také odpovídající kvalitu datových vrstev. Velká pozornost je proto věnována přípravě datových podkladů a způsobům jejich přenosu do čtvercového gridu. Uživatel by měl mít vždy k dispozici údaje o zdroji a aktuálnosti předkládaných datových vrstev.

Připomínky a komentáře rádi přivítáme na adrese [email protected]

Sledujte novinky a komentáře na twitteru: @BrnoGrid